in

คุยไปก่อน Behind The Scene – CAPTAIN | Nadao Music

เบื้องหลังการถ่ายทำ MV คุยไปก่อน ของ CAPTAIN ที่มีทั้งน้องแมว และ ต่อ ธนภพ บรรยากาศวันถ่ายทำจะละมุน หรือวุ่นวายแค่ไหนกันนะ.. “คุยไปก่อน” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *